Legal Blog

Wednesday, June 29, 2011

RSI en werkgeversaansprakelijkheid

RSI en werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever kan aansprakelijk gehouden worden voor RSI-klachten van een werknemer. Zo blijkt uit een recent vonnis van de rechter te Curaçao.
RSI staat voor Repetitive Strain Injury. RSI is een verzamelnaam voor een groot aantal gezondheidsklachten in nek, bovenrug, schouder, boven en onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over RSI en de oorzaken daarvan. Over het algemeen wordt aangenomen dat typische RSI-klachten worden veroorzaakt door repeterende bewegingen en/of een langdurige statische houding. Verder kunnen persoonsgebonden factoren (zoals lichaamsbouw, verminderde conditie, plichtsgetrouwheid) en werkgebonden factoren (zoals werkdruk, werkomgeving) een belangrijke rol spelen bij het ontstaan (en voortduren) van RSI. RSI komt voor bij uiteenlopende werkzaamheden maar wordt met name in verband gebracht met computerwerk. RSI wordt in de volksmond dan ook vaak “muisarm” genoemd.

Read more Filed under: Dispute ResolutionLabor Law by Annemarijke Bach Kolling. (0) Comments

 

Wednesday, June 22, 2011

Inkeren of negeren?

In het eerder aangekondigde Belastingplan 2011 is een zeer ruime nieuwe inkeerregeling opgenomen. Het Belastingplan 2011 is inmiddels aangepast en bevat zelfs een verdere verruiming! De navorderingstermijn voor het opleggen van de aanslagen zal slechts 5 jaar bedragen, dit terwijl de reguliere navorderingstermijn 15 jaar kan bedragen.
Opmerkelijk is daarnaast dat de Minister van Financiën in een Aanschrijving van 7 april 2011 bekend heeft gemaakt dat belastingplichtigen die zich voorafgaand aan de inwerkingtreding  van het Belastingplan 2011 melden bij de Inspecteur, een beroep kunnen doen op deze nieuwe inkeerregeling. In een bijlage bij de Aanschrijving staat tevens beschreven dat indien de verzwegen inkomsten waarvoor men wenst in te keren zijn verkregen uit legale activiteiten, geen strafrechtelijke vervolging zal worden ingesteld door het Openbaar Ministerie. Twee opmerkelijke toezeggingen met vergaande gevolgen.

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Wednesday, June 15, 2011

Verzet tegen dwangschrift van de ontvanger

De invordering van belastingen is de taak van de ontvanger. In beginsel begint het invorderingstraject met de aanslag die wordt opgelegd aan de belastingplichtige. Indien de belastingplichtige het verschuldigde bedrag niet (geheel) betaald, kan een herinnering volgen of een aanmaning. In het geval van een aanmaning krijgt de belastingplichtige alsnog veertien dagen de tijd om de verschuldigde belasting te voldoen. De aanmaning bevat tevens een aankondiging van de volgende stap: indien u in gebreke blijft, wordt u rechtens tot betaling gedwongen. Indien de belastingplichtige nu nog steeds in gebreke blijft, gaat de ontvanger over tot dwanginvordering. De ontvanger krijgt nu de beschikking over additionele middelen die de belastingplichtige tot betaling moeten dwingen.

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Tuesday, June 07, 2011

Pleitbaar standpunt kan een fiscale boete voorkomen

Het pleitbaar standpunt vormt een relatief onbekend leerstuk waarvoor desondanks een belangrijke rol kan zijn weggelegd bij het van tafel krijgen van een fiscale boete. Ook binnen het fiscaal strafrecht lijkt de invloed van het leerstuk toe te nemen. Onjuist handelen kan in de fiscaliteit onder meer bestraft worden met een boete en in sommige gevallen zelfs leiden tot een strafrechtelijke vervolging.

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld. (0) Comments