Legal Blog

Wednesday, August 24, 2011

De drie–urenregeling

Onlangs heeft het Gerechtshof van Leeuwarden in Nederland een uitspraak gedaan waarin de “drie–urenregeling” centraal stond. De drie-urenregeling houdt in dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor een (flexibel in te richten) arbeidsduur van minder dan 15 uur per week,  tenminste recht heeft op drie uur loon, ook al heeft hij minder uren gewerkt. Deze regeling is ook hier van toepassing.

Read more Filed under: Labor Law by Martine Hofhuis. (0) Comments

 

Friday, August 19, 2011

(Voormalig) SPF vermogen blijft doelwit Nederlandse belastingdienst

De Nederlandse fiscus beschouwt per 1 januari 2010 een Stichting Particulier Fonds (hierna ‘SPF’) als transparant voor de Nederlandse inkomsten-, successie- en schenkingsbelasting. Dit heeft tot gevolg dat vermogensbestanddelen van de SPF worden toegerekend aan de belastingplichtige die het vermogen in de SPF hebben gebracht. Zo kan Nederland alsnog belasting heffen over vermogen dat in de SPF is ingebracht. Dit zou alleen anders kunnen zijn indien de SPF belast is tegen een reële heffing op Curacao van minimaal 10%. En laat het Belastingplan 2011 nu juist een dergelijke mogelijkheid creëren, althans, indien dit plan (eindelijk) wordt goedgekeurd. Een mooie stimulans voor de financiële sector.

Read more Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Tuesday, August 16, 2011

The Rhythm and Blues of Curacao contract law

When considered in the perspective of the laws of Curacao, the reliance on or the enforcement of contractual terms and conditions contained in any agreement, may under certain circumstances be contrary to the overriding principle of ‘fairness and reasonableness’ (redelijkheid en billijkheid) which governs the relationship between the parties to an agreement. Prof. Tjittes calls this good faith principle the Rhythm & Blues of our legal system.

Read more Filed under: Commercial by Karel Frielink. (0) Comments

 

Wednesday, August 10, 2011

Vakantiewerk

Het is komkommertijd, merk ik ‘s ochtends als ik naar kantoor rijd. De schoolvakanties zijn in volle gang en hoewel er voor velen tijd is voor ontspanning, is het voor sommige scholieren en studenten juist dé tijd om wat bij te verdienen met vakantiewerk. Werkgevers maken graag gebruik van vakantiewerkers om de gaten in de personeelsbezetting tijdens de vakantieperiode op te vullen. Werkgevers die jeugdige arbeiders te werk stellen, moeten wel rekening houden met een aantal afwijkende regels.

Read more Filed under: Labor Law by Martine Hofhuis. (0) Comments