Legal Blog

Friday, September 30, 2011

Bezwaar tegen de beschikking vastgoedbelasting op Bonaire, St. Eustatius en Saba

Allereerst een korte introductie op het systeem van de vastgoedbelasting op Bonaire, St. Eustatius en Saba (hierna ‘BES-eilanden’). Vastgoedbelasting wordt jaarlijks geheven over de voordelen van de op de BES-eilanden gelegen onroerende zaken. De belastingplichtigen zijn eigenaren van tweede woningen, eigenaren die onroerende zaken verhuren en degenen die in het bezit zijn van een vestigingsplaatsbeschikking voor de opbrengstbelasting en een onroerende zaak in bezit hebben op de BES-eilanden. Het voordeel uit de onroerende zaak wordt per jaar forfaitair gesteld op een bedrag van 4% van de waarde van de onroerende zaak. Bij time-share wordt er rekening gehouden met een gebruiksfactor.

Read more Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Wednesday, September 21, 2011

Seksuele intimidatie

Vorige week heeft premier Schotte in de media geïnsinueerd dat een directielid van een niet nader te noemen nutsbedrijf zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. In januari van dit jaar raakten Omayra Leeflang en de voormalig minister van cultuur en directeur van Kas di Kultura, René Rosaria, in een geschil verwikkeld. Leeflang betichtte Rosaria van seksuele intimidatie jegens zijn toenmalige werknemers. Rosaria won de rechtszaak en Leeflang moest een rectificatie plaatsen in de dagbladen ter zuivering van Rosaria’s naam. Desalniettemin spande Leeflang zich in voor het tot stand komen van een wettelijk verbod op seksuele intimidatie op de werkvloer.

Read more Filed under: Labor Law by Martine Hofhuis. (0) Comments

 

Friday, September 16, 2011

Wijzigingen in het belastingprocesrecht op de BES:  Aruba, Curaçao en St. Maarten moeten volgen

In het Nederlandse wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2012’ zijn de aangekondigde wijzigingen opgenomen van de Belastingwet BES. Naast de zogenaamde Quick Wins (een aantal maatregelen waarmee enkele belangrijke knelpunten op de BES eilanden weggehaald moeten worden) is de invoering van hoger beroep in belastingzaken op de BES eilanden opgenomen.

Read more Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Thursday, September 08, 2011

The Dutch Caribbean judicial system

The judicial system of the various islands in the Dutch Caribbean (Aruba, Bonaire, Curacao, St. Maarten, Saba and St. Eustatius) is independent, has a long history, and is well developed. It is capable of resolving complex commercial disputes in a just and efficient manner. The judges in the Dutch Caribbean are well-trained, professional judges.

Read more Filed under: Dispute Resolution by Karel Frielink. (0) Comments