Legal Blog

Tuesday, October 25, 2011

Flexibiliteit voor jeugdige werknemers

Recent verscheen een bericht in het nieuws dat jongeren in Zuid-Europa keihard worden getroffen door de economische crisis. De jeugdwerkloosheid in landen als Spanje, Italië of Griekenland is enorm hoog: meer dan 25 procent. In Spanje zit maar liefst 44 procent van de jongeren zonder werk. Nederland kent momenteel de laagste cijfers in Europa: een percentage van 7,4 procent.

Read more Filed under: Dispute ResolutionLabor Law by Annemarijke Bach Kolling. (0) Comments

 

Friday, October 14, 2011

De nieuwe inkeerregeling, heffing bij de vennootschap en de aandeelhouders!

Het Belastingplan 2011 is recent door de Staten aangenomen. Ook is een door de regering ingediend amendement daarop aangenomen. Dat amendement bevat een uitbreiding van de nieuwe inkeerregeling: de regeling die het mogelijk maakt om alsnog en tegen een gunstig tarief inkomsten bij de inspectie der belastingen aan te geven. Door de uitbreiding kan een belastingplichtige niet alleen inkeren voor de inkomstenbelasting, maar nu ook voor de winstbelasting verschuldigd door vennootschappen en voor de successiebelasting (bij schenkingen en erfrecht verschuldigd). De alsnog verschuldigde winst- en successiebelasting wordt dan nageheven door middel van een naheffingsaanslag inkomstenbelasting. Indien de inkeer plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2012, bedraagt het tarief 10%.

Read more Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Friday, October 07, 2011

Curacao Tax Reform 2011, New Opportunities for the International Sector

The Curacao tax reform 2011 was recently adopted by the Curacaoan parliament. The Curacao tax reform 2011 has some interesting features for the international financial sector. The expectations are that more features will follow during the next few years, however, no formal announcements have yet been made in this respect.

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld. (0) Comments