Legal Blog

Tuesday, May 27, 2014

Conflicten rondom de onderneming (4)

Stel dat u als minderheidsaandeelhouder betrokken bent bij een NV of BV en dat het bestuur van de vennootschap zich schuldig maakt aan wanbeleid: de administratie is niet op orde, het bestuur gaat steeds verplichtingen aan die de vennootschap niet (behoorlijk) kan nakomen en de jaarrekening wordt niet of steeds te laat opgesteld. De aandeelhouders met de meerderheid van de aandelen voelen er niet veel voor om maatregelen te treffen tegen de zittende bestuurders door deze bijvoorbeeld te ontslaan. Misschien zitten zij zelf in het bestuur van de vennootschap, waardoor het niet voor de hand ligt dat zij zichzelf zullen ontslaan. 

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Thursday, May 22, 2014

Conflicten rondom de onderneming (3)

Er doen zich in de praktijk geregeld situaties voor waarin de verhouding tussen aandeelhouders dusdanig verslechterd is dat een of meerdere aandeelhouders koste wat kost van de andere aandeelhouder(s) af wil. Zo ook in het volgende voorbeeld. Arthur, Beatrice en Carlos zijn fervente sportliefhebbers en vatten het plan op om samen een sportcentrum op te richten en te exploiteren. Ze kiezen voor de BV als rechtsvorm en houden ieder 1/3 van de aandelen. De oprichters worden ook elk bestuurder van deze BV en houden zich als zodanig bezig met de dagelijkse leiding van het sportcentrum.

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Sunday, May 18, 2014

Conflicten rondom de onderneming (2)

Stel dat u aandeelhouder bent van een NV en de meerderheid van de overige aandeelhouders neemt een besluit in de aandeelhoudersvergadering waar u het volstrekt niet mee eens bent. U bent van mening dat dit besluit erg nadelig uitpakt voor u of de NV. Stel bijvoorbeeld dat de meerderheid in de vergadering heeft besloten om in het geheel geen dividend uit te keren terwijl er veel winst is gemaakt over het afgelopen jaar of om een bestuurder te benoemen die volgens u volkomen incapabel is voor de bestuurdersfunctie. 

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Wednesday, May 14, 2014

Trust introduced in Sint Maarten

On April 1, 2014, new legislation entered into force pursuant to which it is now possible to set up a trust, similar to the trust in Anglo-Saxon common law jurisdictions, in St. Maarten (a civil law jurisdiction). Similar legislation entered into force in Curaçao on January 1, 2012.

Read more Filed under: Finance by Karel Frielink.

 

Wednesday, May 14, 2014

Conflicten rondom de onderneming (1)

Conflicten zijn niet weg te denken uit ondernemingen. Zo hebben aandeelhouders, bestuurders en commissarissen van een naamloze vennootschap (“NV”) en een besloten vennootschap (“BV”) vaak met elkaar botsende belangen die aanleiding kunnen geven tot uiteenlopende geschillen. Denk bijvoorbeeld aan ruzies tussen (grote en kleine) aandeelhouders over belangrijke beslissingen die genomen dienen te worden in de aandeelhoudersvergadering en onenigheid tussen het bestuur en de aandeelhouders over de wijze waarop de onderneming wordt bestuurd.

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Tuesday, May 13, 2014

Social media recruitment

Social media vallen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook het bedrijfsleven heeft in toenemende mate te maken met sociale media op de werkvloer. Dit leidt tot interessante vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht. Deze keer besteed ik aandacht aan het gebruik van social media in het recruitmentproces. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Monday, May 12, 2014

Maar toen was dat heel gewoon

Elke tijd heeft zijn eigen rechtspraak. Aan de hand van rechterlijke uitspraken kun je een beeld krijgen van de tijdgeest. Hoe er bijvoorbeeld in een bepaalde periode, in een bepaald land over bepaalde zaken werd gedacht, althans door (bepaalde) rechters. Dat roept dan de vraag op of je het handelen van een persoon, als dat zeg tien jaar later door een rechter moet worden beoordeeld, moet toetsen aan hetgeen nu of juist toen maatschappelijk werd geaccepteerd.

Read more Filed under: Dispute Resolution by Karel Frielink.

 

Thursday, May 08, 2014

Misleidende reclame

Wel onrechtmatig, geen rectificatie. De kort gedingrechter van de Rechtbank Overijssel oordeelde bij vonnis van 2 mei 2014 over een vordering tot rectificatie (ECLI:NL:RBOVE:2014:2344).

Read more Filed under: Dispute Resolution by Karel Frielink.