Legal Blog

Wednesday, July 23, 2014

Central Bank released Policy Memorandum Segregated Trust Company

On 1 January 2012 as far as Curaçao is concerned and 1 April 2014 as far as Sint Maarten is concerned, new legislation entered into force according to which it is possible to set up a trust (a Curaçao Trust or a Sint Maarten Trust) similar to the trust in Anglo-Saxon common law jurisdictions. Such a Trust can be used for different purposes, including a Segregated Trust Company (a.k.a. protected cell company).

Read more Filed under: Finance by Maike Bergervoet.

 

Tuesday, July 22, 2014

Vakantierechten

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Maar hoe zit het ook alweer met de arbeidsrechtelijke regels over vakantierechten? De wet bepaalt dat de werknemer voor ieder jaar dat hij onafgebroken werkzaam is geweest, aanspraak heeft op vakantie gedurende minimaal driemaal het bedongen aantal werkdagen per week met behoud van het loon dat hij tijdens zijn vakantie met werken zou hebben verdiend. Dit betekent dat een werknemer die fulltime werkt, recht heeft op minimaal 15 vakantiedagen per jaar. Dit zijn de zogenaamde ‘wettelijke’ vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst of een cao kan afgesproken worden dat de werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Deze extra vakantiedagen worden ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen genoemd. 

 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, July 01, 2014

Conflicten rondom de onderneming (5)

Regelmatig wordt er in bladen gepubliceerd over het onderwerp aansprakelijkheid van bestuurders van NV‘s en BV’s. In dit laatste artikel over conflicten rondom de onderneming zal ik daarom kort ingaan op de “basics” daarvan, om vervolgens aandacht te besteden aan een recente uitspraak van de Hoge Raad die de gemoederen van juristen heeft beziggehouden. Het betrof de vraag of de bestuurders van een makelaarskantoor, persoonlijk aansprakelijk konden worden gesteld voor de sloop, op last van de overheid, van een villa gekocht door kopers die door de bestuurders zijn begeleid bij de koop.

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.