Legal Blog

Tuesday, July 01, 2014

Conflicten rondom de onderneming (5)

Regelmatig wordt er in bladen gepubliceerd over het onderwerp aansprakelijkheid van bestuurders van NV‘s en BV’s. In dit laatste artikel over conflicten rondom de onderneming zal ik daarom kort ingaan op de “basics” daarvan, om vervolgens aandacht te besteden aan een recente uitspraak van de Hoge Raad die de gemoederen van juristen heeft beziggehouden. Het betrof de vraag of de bestuurders van een makelaarskantoor, persoonlijk aansprakelijk konden worden gesteld voor de sloop, op last van de overheid, van een villa gekocht door kopers die door de bestuurders zijn begeleid bij de koop.

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Tuesday, May 27, 2014

Conflicten rondom de onderneming (4)

Stel dat u als minderheidsaandeelhouder betrokken bent bij een NV of BV en dat het bestuur van de vennootschap zich schuldig maakt aan wanbeleid: de administratie is niet op orde, het bestuur gaat steeds verplichtingen aan die de vennootschap niet (behoorlijk) kan nakomen en de jaarrekening wordt niet of steeds te laat opgesteld. De aandeelhouders met de meerderheid van de aandelen voelen er niet veel voor om maatregelen te treffen tegen de zittende bestuurders door deze bijvoorbeeld te ontslaan. Misschien zitten zij zelf in het bestuur van de vennootschap, waardoor het niet voor de hand ligt dat zij zichzelf zullen ontslaan. 

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Thursday, May 22, 2014

Conflicten rondom de onderneming (3)

Er doen zich in de praktijk geregeld situaties voor waarin de verhouding tussen aandeelhouders dusdanig verslechterd is dat een of meerdere aandeelhouders koste wat kost van de andere aandeelhouder(s) af wil. Zo ook in het volgende voorbeeld. Arthur, Beatrice en Carlos zijn fervente sportliefhebbers en vatten het plan op om samen een sportcentrum op te richten en te exploiteren. Ze kiezen voor de BV als rechtsvorm en houden ieder 1/3 van de aandelen. De oprichters worden ook elk bestuurder van deze BV en houden zich als zodanig bezig met de dagelijkse leiding van het sportcentrum.

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Sunday, May 18, 2014

Conflicten rondom de onderneming (2)

Stel dat u aandeelhouder bent van een NV en de meerderheid van de overige aandeelhouders neemt een besluit in de aandeelhoudersvergadering waar u het volstrekt niet mee eens bent. U bent van mening dat dit besluit erg nadelig uitpakt voor u of de NV. Stel bijvoorbeeld dat de meerderheid in de vergadering heeft besloten om in het geheel geen dividend uit te keren terwijl er veel winst is gemaakt over het afgelopen jaar of om een bestuurder te benoemen die volgens u volkomen incapabel is voor de bestuurdersfunctie. 

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Wednesday, May 14, 2014

Conflicten rondom de onderneming (1)

Conflicten zijn niet weg te denken uit ondernemingen. Zo hebben aandeelhouders, bestuurders en commissarissen van een naamloze vennootschap (“NV”) en een besloten vennootschap (“BV”) vaak met elkaar botsende belangen die aanleiding kunnen geven tot uiteenlopende geschillen. Denk bijvoorbeeld aan ruzies tussen (grote en kleine) aandeelhouders over belangrijke beslissingen die genomen dienen te worden in de aandeelhoudersvergadering en onenigheid tussen het bestuur en de aandeelhouders over de wijze waarop de onderneming wordt bestuurd.

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Wednesday, April 16, 2014

De BV die van Bonaire naar Rotterdam wilde gaan… kwam nooit aan

Tijdens een lezing in 2012 maakte ik er melding van dat in 2011 is geprobeerd een BV die statutair is gevestigd in Bonaire te verplaatsen naar Rotterdam door middel van een statutenwijziging, waarbij de oude door de nieuwe statutaire plaats van vestiging werd vervangen en de statuten van de BV overeenkomstig het Nederlandse Boek 2 BW werden ingericht. De Kamer van Koophandel te Rotterdam heeft de inschrijving van die BV geweigerd. De Kamer van Koophandel stelde zich op het standpunt dat deze gang van zaken in strijd is met de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing en met Boek 2 BW-BES. Mijn standpunt was en is dat een dergelijke verplaatsing (omzetting) niet kan.

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Wednesday, March 26, 2014

Directors’ liability

Generally, in Curaçao (as well as in Aruba, St. Maarten and the BES islands) liability may arise in the event a managing director is found to be seriously negligent (‘hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt’) in fulfilling his tasks as member of the management board of a legal entity (NV, BV, foundation or association).

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Friday, March 14, 2014

Het familiebedrijf


In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde PAO-intenstief cursus "Actualiteiten Ondernemingsrecht" heeft Karel Frielink als docent een bijdrage geleverd over het onderwerp "Het familiebedrijf".

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Thursday, February 27, 2014

A corporation and its alter ego

As a general rule under Curaçao law, shareholders of corporate entities with limited liability do not risk more than their capital contribution. Such shareholders cannot be held liable for their corporations' debts or obligations. These corporations are recognized as legal entities separate from their shareholders and managing directors. However, in exceptional cases, the veil of limited liability is pierced and a corporation's debts or obligations are attributed to the shareholder, which may be a parent corporation.

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Monday, February 03, 2014

Curacao Corporate Code on representation

Restrictions of the managing authority can arise from a by-law or a corporate agreement. Individual Managing Directors exercise their powers with due observance of the resolutions of the Management Board (Article 2:8 paragraph 2 Civil Code). Subject to restrictions arising from the law or the Articles of Association, the legal entity is represented by the Management Board. If there are multiple Managing Directors the legal entity is represented by each Managing Director insofar as not otherwise provided for in the Articles of Association (Article 2:10 paragraph 1 Civil Code). Restrictions of the managing authority as meant in Article 2:8 paragraph 2 BW also serve to restrict the associated representative authority (Article 2:10 paragraph 2 Civil Code).

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Tuesday, December 31, 2013

America Movil abandons bid for KPN

Some two months ago, on NU.nl, I read the report that the Mexican telecom company América Móvil, owned by the billionaire Carlos Slim, had abandoned its bid for the Dutch company KPN. The report reads: “The company refers in a statement to the Mexican stock exchange authorities to the barrier that the Stichting Preferente Aandelen B KPN [Foundation for KPN B Preference Shares] has thrown up and to the discussions it has held with the Dutch company. These have shown according to América Móvil that it would be impossible to obtain more than 50 percent of the KPN shareholder voting rights. Therefore, according to the company, there was no point in continuing with the bid.

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Sunday, November 24, 2013

Orco Bank acquires loan portfolio MeesPierson

On 22 November 2013 Orco Bank acquired the loan portfolio of ABN AMRO Bank’s subsidiary MeesPierson in Curaçao. ABN AMRO decided earlier this year that for strategic reasons it would end its private banking business in Curaçao. 

Read more Filed under: Corporate by Dinesh Mishre.

 

Thursday, September 12, 2013

Insolvency and liability

In Curaçao, there is no statutory obligation for managing directors of a company to file for the bankruptcy of the corporation. Therefore, managing directors are not responsible to the creditors for damages sustained by them as a result of any ‘late’ filing for bankruptcy. There is no such obligation for shareholders of a corporation either.

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Wednesday, September 04, 2013

Directors’ liability in Curacao

Quasi-director may be held liable too. The members of the board of managing directors are personally and severally liable towards the limited liability company (NV or BV) for any loss caused by the improper performance of duties. Each member of the board who proves that he cannot be blamed for such improper performance and that the activities concerned fall outside the scope of activities addressed to him, and that he has not been negligent in taking steps to avert the related consequences, is not liable (Section 2:14 subsection 4 Curaçao Civil Code; “CCC”). Therefore, a division of tasks among such members can influence the liability. 

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.

 

Friday, July 26, 2013

The de facto managing director under Curacao law

A shareholder (or supervisory director or even a third party) who is not part of the management board of an NV or BV, yet for a specific period or under certain circumstances, whether or not pursuant to a provision either in the articles of association or in Book 2 of the Curaçao Civil Code (CCC), determines or co-determines the policy of the NV or BV as if he were a managing director, shall with regard to such conduct, insofar as his obligations as regards the corporation and third parties are concerned, be considered a managing director (Section 2:138 CCC). 

Read more Filed under: Corporate by Karel Frielink.