Legal Blog

Thursday, June 18, 2015

Hoge Raad zet de toon, ook voor de nieuwe BRNC

In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwe BRNC en een recente uitspraak van de Hoge Raad die betrekking heeft op naar Curaçao verhuisde Nederlandse vennootschappen. De nieuwe BRNC zal een onderlinge overlegprocedure bevatten, indien er sprake is van een dubbele vestigingsplaats.Verhuizingen naar Curaçao blijven mogelijk, maar dienen zorgvuldig te worden gepland. 

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

Thursday, September 19, 2013

Nederland richt pijlen wederom op Curaçaose structuren

De Nederlandse staatssecretaris Weekers heeft zijn pijlen gericht op, onder andere, structuren waarbij gebruik wordt gemaakt van een Stichting Particulier Fonds (hierna ‘SPF’) die in Curaçao winstbelasting betaalt en aandelen houdt in een Nederlandse vennootschap. In een brief aan de Tweede Kamer kwalificeert de staatssecretaris dergelijke structuren als een onbedoeld gevolg van een wetswijzing in 2010, een knelpunt mogelijk gemaakt door de staatssecretaris zelf. Omdat destijds met deze structuren geen rekening werd gehouden, is nu om budgettaire redenen een wetswijziging in Nederland noodzakelijk. 

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

Friday, April 26, 2013

Relevante wijzigingen omzetbelasting en logeergastenbelasting voor de hospitality sector op Curaçao

In deze news alert worden de belangrijkste wijzigingen voor de hospitality sector op Curaçao beschreven per 1 mei a.s. in de omzetbelasting. Daarnaast zal de logeergastenbelasting per 1 januari 2014 worden vervangen door omzetbelasting. Tevens aandacht voor de verleggingsregeling die per 1 januari 2012 al geldt op Curaçao. 

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

Monday, March 18, 2013

Curaçao & Private clients: A practical (tax) law guide

Spigt Dutch Caribbean contributed to this years edition of the PLC Practical Law Guide for Private Clients. Click here for the Curaçao chapter and visit http://www.practicallaw.com for the full guide. 

Read more Filed under: TaxCommercial by Maike Bergervoet.

 

Thursday, March 14, 2013

(On)duidelijkheid over Basisverzekering Ziektekosten Curacao? Maak bezwaar!

In deze alert, waaraan tevens aandacht is besteed door het Antilliaans Dagblad, worden de groepen beschreven die mogelijk. tegen hun verwachting in, te maken krijgen met de BZV Curaçao. Kom tijdig in bezwaar om uw rechten veilig te stellen. 

Read more Filed under: TaxLabor LawCommercial by Jeroen Starreveld.

 

Wednesday, March 06, 2013

Landsverordening basisverzekering ziektekosten: doolhof aan regelgeving en formele tekortkomingen

Per 1 februari jl. is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna “BZV”) in werking getreden. De BZV heeft als doel, de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de toegankelijkheid van de zorg te vergroten en de kosten van de zorg te beheersen. De BZV heeft reeds de nodige pennen in beweging gebracht. Echter, tot op heden is er nog niet stilgestaan bij de formele tekortkomingen van de BZV

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

Thursday, February 14, 2013

Curaçao Private Foundation for asset protection & privacy planning

A general memorandum on the Curaçao private foundation. The Curaçao private foundation is a well established instrument for asset protection and privacy planning. For international clients, a tax neutral solution. 

Read more Filed under: CorporateTax by Jeroen Starreveld.

 

Friday, December 21, 2012

Nieuwe BRK naar verwachting pas per 1 januari 2014

Een nieuwe BRK zal er pas naar verwachting per 1 januari 2014 zijn, zo blijkt uit een mededeling van het Ministerie van Financiën in Nederland. Wel volgt uit de mededeling een belangrijke toezegging voor (offshore) houdsterstructuren. 

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

Monday, November 12, 2012

Nieuwe afspraken op BES-eilanden over aanpak belastingfraude

Op 9 november is een nieuwe richtlijn publiceerd voor de BES-eilanden over de aanpak van belastingfraude, zogenaamde ATV-richtlijnen. Een artikel over de werking hiervan is gepubliceerd in het Antilliaans Dagblad van 10 november jl.

Read more Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld.

 

Thursday, October 25, 2012

Vastgoedbelasting op de BES-eilanden: de Waardebeschikking komt eraan!

In een advertentiecampagne heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland aangekondigd dat de Waardebeschikkingen Vastgoedbelasting er nu dan ook echt gaan komen. Een goed moment om rechten en verplichtingen nogmaals op een rij te zetten. Dit artikel verscheen eerder in het Antilliaans Dagblad

Read more Filed under: Tax by Tamara Stienstra.

 

Monday, October 22, 2012

Tax on inbound investments: Curaçao

Spigt Dutch Caribbean wrote one of the chapter's in the 2013 edition of Getting the deal through, describing the Curaçao tax aspects of inbound investments. Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Tax on Inbound Investment 2013, (published in October 2012; contributing editors: Peter Maher of A&L Goodbody and Lew Steinberg of Credit Suisse). For further information please visit http://www.GettingTheDealThrough.com.  

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

Tuesday, January 10, 2012

Inlichtingenverplichting artikel 45 ALL

Graag wijzen wij u op de volgende regeling die van toepassing is in zowel Curaçao en Sint Maarten als in Caribisch Nederland. Voor Curaçao en Sint Maarten is de regeling neergelegd in artikel 45 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) en voor Caribisch Nederland is de regeling opgenomen in artikel 8.87 van de Belastingwet BES.

Read more Filed under: Tax by Tamara Stienstra.

 

Thursday, December 15, 2011

Wijziging BRK en in- en doorvoer faciliteiten binnen het Koninkrijk

Op 12 december 2011 werd door Curaçao en Nederland op hoofdlijnen een akkoord bereikt over (i) de nieuwe Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en (ii) een faciliteit voor handel en doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland.

Read more Filed under: Tax by Tamara Stienstra. (0) Comments

 

Thursday, November 17, 2011

Getting the deal through on Curacao, mergers & acquisitions

In this article, the Curaçao merger & acquisition tax facilities are highlighted by Xandra Kleine - van Dijk and Jeroen Starreveld. Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through – Tax on Inbound Investment 2012, (published in November 2011; contributing editors Peter Maher and Lew Steinberg). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com.


Read more Filed under: CorporateTax by Jeroen Starreveld.

 

Friday, October 14, 2011

De nieuwe inkeerregeling, heffing bij de vennootschap en de aandeelhouders!

Het Belastingplan 2011 is recent door de Staten aangenomen. Ook is een door de regering ingediend amendement daarop aangenomen. Dat amendement bevat een uitbreiding van de nieuwe inkeerregeling: de regeling die het mogelijk maakt om alsnog en tegen een gunstig tarief inkomsten bij de inspectie der belastingen aan te geven. Door de uitbreiding kan een belastingplichtige niet alleen inkeren voor de inkomstenbelasting, maar nu ook voor de winstbelasting verschuldigd door vennootschappen en voor de successiebelasting (bij schenkingen en erfrecht verschuldigd). De alsnog verschuldigde winst- en successiebelasting wordt dan nageheven door middel van een naheffingsaanslag inkomstenbelasting. Indien de inkeer plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2012, bedraagt het tarief 10%.

Read more Filed under: Dispute ResolutionTax by Jeroen Starreveld. (0) Comments