Legal Blog

Wednesday, August 07, 2013

De advocaat (III)

Een advocaat met lef

Voordat wij in 1995 bij het toenmalige Loeff Claeys Verbeke kantoorgenoten werden (hij was daar partner en ik werd daar medewerker), was ik advocaat Allard Voûte al enkele keren in grote zaken tegengekomen. Een tegenstander van formaat. Maar ook een advocaat met sterk eigen-zinnige trekken. Zo begonnen schikkingsonderhandelingen een keer met het door Allard afscheuren van de eerste bladzijde van een door mij zorgvuldig in concept opgestelde overeenkomst, omdat hij verkouden was en geen zakdoek bij zich had. Ik hoef niet uit te leggen wat er met dat voorblad gebeurde, behalve dan dat er op enig moment ergens op de grond een prop lag... Wij konden het goed met elkaar vinden. Helaas is Allard op 18 april 2010 overleden.

In zijn boekje (A. Voûte, Recht op eigen wijze, Amsterdam: Loyens & Loeff 2000, p. 94-95) beschrijft Allard een deel van zijn zaken en ervaringen. Ik noem er hier een. Toen Allard in een weekend ’s avonds aan het werk was voor een cliënt om een beursoverval voor te bereiden en zijn cliënt een belangrijke fax naar een faxapparaat in een bouwkeet bleek te hebben gestuurd in plaats van naar hem, pakte hij een breekijzer en ging naar die bouwkeet om de deur open te breken. Dat lukte niet, maar hij werd wel door de politie opgepakt, die daarna met een slotenmaker, en na toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de bouwkeet, de deur alsnog open wist te krijgen. Allard ten voeten uit.

Overigens zal dit soort persoonlijke moed waarschijnlijk in rechte niet steeds op waardering kunnen rekenen.

Filed under: On the nature of lawyers by Karel Frielink.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.