Legal Blog

Wednesday, September 25, 2013

De overgang van een Arubaanse onderneming

Eerder dit jaar is het Arubaanse arbeidsrecht ingrijpend gemoderniseerd. Een belangrijke wijziging betreft de invoering van een regime dat vergaande bescherming biedt aan werknemers als het bedrijf waarvoor zij werken wordt verkocht. In arbeidsrechtland wordt dit ook wel het leerstuk van ‘overgang van onderneming’ genoemd.

Wanneer sprake is van ‘overgang van onderneming’ gaan de rechten en verplichtingen van de werkgever in een onderneming die op dat tijdstip uit een bestaande arbeidsovereenkomst voortvloeien, automatisch over op de koper van deze onderneming. De werknemers behouden dus niet alleen hun baan maar ze hebben recht op alles wat daarbij hoort, zoals vakantie-aanspraken, overwerkvergoedingen, bonussen en winstdeling (met uitzondering van pensioenaanspraken). Daarnaast is de oude werkgever nog een jaar medeverantwoordelijk voor de naleving van de arbeidsovereenkomst. De Arubaanse wetgeving is gebaseerd op de Nederlandse regeling die weer is gebaseerd op enkele Europese Richtlijnen. 

Vóór de wetswijziging had de koper van een bedrijf of bepaalde bedrijfsactiviteiten de keuzevrijheid om het personeel al dan niet mee over te nemen. Dit leidde in de praktijk vaak tot het zogenaamde ‘cherry picken’, waarbij bepaalde werknemers (bijvoorbeeld werknemers die slecht functioneren of een relatief hoog salaris hebben) achterbleven bij de oude werkgever, vaak een lege vennootschap. Voor de werknemers die wèl bij de nieuwe eigenaar mochten werken, gold niet automatisch dat alle opgebouwde rechten mee overgingen. De nieuwe eigenaar bood in de praktijk namelijk vaak nieuwe arbeidscontracten aan, maar alleen aan de werknemers die hij wilde behouden. De werknemer werd dus geconfronteerd met gewijzigde arbeidsvoorwaarden en kon opgebouwde rechten verliezen.

‘Overgang van onderneming’ kan zich voordoen, ook al realiseren de betrokken partijen zich dat niet. In veel gevallen gaat het om de verkoop van een onderneming, waarbij de ondernemer al zijn activa (en mogelijk een deel van zijn passiva) verkoopt. Maar soms wordt alleen het personeel van een bedrijf overgenomen. In andere gevallen betreft de overname juist wel de contracten, de inventaris en bedrijfsauto’s maar niet (al) het personeel of het klantenbestand.

Er is sprake van ‘overgang van onderneming’ als een bedrijf of een bedrijfsonderdeel verandert van eigenaar waarbij de identiteit van dat bedrijf of bedrijfsonderdeel behouden blijft. Bij bedrijven in de arbeidsintensieve sector (denk aan schoonmaak, beveiliging, school) zal al snel sprake zijn van een ‘overgang van onderneming’ als alleen het personeel overgaat. Bij dergelijke bedrijven is het personeel immers de belangrijkste factor. Bij bedrijven waarbij materiële activa echter essentieel zijn voor het behoud van de identiteit van de onderneming is juist van belang of die activa worden overgedragen. Bijvoorbeeld de verkoop van activiteiten (concessies, contracten) met betrekking tot de exploitatie van buslijnen zonder dat de bussen mee verkocht worden is volgens de rechter geen ‘overgang van onderneming’ omdat de verkoop van de bussen essentieel is voor het behoud van de identiteit van dit bedrijf. 

Het is belangrijk om te realiseren dat ook de verkoop van een deel van de activiteiten van de onderneming kan leiden tot een ‘overgang van onderneming’. Als een hotel op Aruba dus bijvoorbeeld besluit om bepaalde activiteiten, zoals schoonmaak, te ‘outsourcen’ (lees: uitbesteden aan een ander bedrijf dat daartoe gespecialiseerd is) kan dit ertoe leiden dat de werknemers die die activiteiten voorheen verrichtten in dienst van het hotel, automatisch mee overgaan en zij al hun opgebouwde werknemersrechten behouden. 

Door de wetswijziging in Aruba is een groot verschil ontstaan met de situatie op Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Zoals enige tijd geleden nog in de zaak van het Pelican Bay Resort in Sint Maarten in hoger beroep is bevestigd, geldt de regeling van het behoud van werknemersrechten bij ‘overgang van onderneming’ immers niet als daar geen wettelijke basis voor is. Kortom, werknemers genieten op dit punt in Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden aanzienlijk minder bescherming dan sinds kort in Aruba het geval is. Het is de vraag of deze Arubaanse tendens zich zal voortzetten en de ‘overgang van onderneming’ op enig moment ook zal overwaaien naar de overige delen van de Dutch Caribbean. 

Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.