Legal Blog

Monday, November 25, 2013

Even goede vrienden

Na de rechtszaak over schending van het relatiebeding via LinkedIn, volgde bijna als vanzelfsprekend een ontslag via Facebook. De kantonrechter in Arnhem heeft al in 2012 geoordeeld dat het plaatsen van beledigende uitlatingen over je werkgever op Facebook het einde van je arbeidsovereenkomst kan betekenen.

Het probleem ontstond toen een werknemer van Blokker aan zijn leidinggevende een voorschot op zijn salaris vroeg. Het verzoek werd door de werkgever afgewezen, hetgeen niet in goede aarde viel bij de werknemer. De werknemer heeft zich vervolgens opgefokt op de werkvloer gedragen waardoor een aantal collega’s zich weer bedreigd voelde. Bovendien was de werkgever erachter gekomen dat de werknemer zich negatief over hem had uitgelaten op Facebook. Voor dit onacceptabele gedrag heeft de werknemer dan ook een officiële waarschuwing gekregen. Hierbij is de werknemer uitdrukkelijk verzocht om dergelijk gedrag in vervolg na te laten. Bij herhaling zou ontslag volgen. 

Dit laatste advies heeft de werknemer in de wind geslagen. Het heeft hem er namelijk niet van weerhouden om – nogmaals - zijn reactie op de gang van zaken bij Blokker op Facebook te plaatsen. De reactie van de werknemer was niet mis. Woorden zoals ‘hoerebedrijf’, ‘kkstreken’, ‘hoerestumperd’ en ‘kkhomo’s’ passeerden de Facebook revue.

Eén van de collega’s van de werknemer, die als vriend was toegevoegd op Facebook, heeft de werkgever op de hoogte gebracht van de geplaatste berichten op Facebook waarna de werkgever de werknemer op zijn gedrag heeft aangesproken. De werknemer meende echter dat hij volledig in zijn recht stond. Volgens de werknemer zouden zijn uitlatingen namelijk onder het recht van vrije meningsuiting vallen. Voor de werkgever was de maat nu echt vol. De werknemer werd geschorst met behoud van loon, waarna de werkgever een ontbindingsverzoek heeft ingediend bij de rechtbank op grond van een dringende reden. 

De kantonrechter vond dat de werknemer met het plaatsen van het bericht op Facebook, zijn werkgever op grovelijke wijze heeft beledigd. De kantonrechter maakte korte metten met het verweer van de werknemer (die overigens ook nog meende dat hij recht had op een schadevergoeding indien de arbeidsovereenkomst onverhoopt toch zou worden ontbonden!). De kantonrechter was namelijk van mening dat een grove belediging van een werkgever op Facebook niet valt onder het recht van de vrijheid van meningsuiting, maar simpelweg een grove belediging opleverde. De vrijheid van meningsuiting wordt in dit geval onder meer beperkt door de gezagsverhouding die volgt uit de arbeidsovereenkomst. Bovendien wordt de vrijheid van meningsuiting begrensd door het feit dat een werknemer zich als goed werknemer hoort te gedragen. Het beledigen van collega’s of werkgevers valt daar niet onder. 

Ook het argument van de werknemer dat Facebook tot het privédomein van de werknemer zou behoren, is volgens de kantonrechter onjuist. Het privékarakter van Facebook is namelijk relatief, omdat het begrip ‘vrienden’ rekbaar is. Eén van de collega’s van de werknemer, die kennelijk tot zijn “vriendenkring” behoorde, heeft Blokker van het bericht op de hoogte gesteld. Volgens de kantonrechter is een bericht op Facebook een publieke uiting, omdat dit bericht ook – via vrienden - bij buitenstaanders terecht kan komen.

De herhaaldelijke, publiekelijke en grovelijke belediging van Blokker door de werknemer werd dan ook door de kantonrechter aangemerkt als een dringende reden voor ontslag. Kortom: onderschat de rol van de sociale media in het arbeidsrecht niet. Voor je het weet bewijst je vriend je een “vriendendienst”.

Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.