Legal Blog

Tuesday, October 25, 2011

Flexibiliteit voor jeugdige werknemers


Recent verscheen een bericht in het nieuws dat jongeren in Zuid-Europa keihard worden getroffen door de economische crisis. De jeugdwerkloosheid in landen als Spanje, Italië of Griekenland is enorm hoog: meer dan 25 procent. In Spanje zit maar liefst 44 procent van de jongeren zonder werk. Nederland kent momenteel de laagste cijfers in Europa: een percentage van 7,4 procent.

 
Hoewel Nederland dus van oudsher relatief lage cijfers kent, is vorig jaar besloten om een wet in te voeren die de jeugdwerkloosheid in deze crisistijd zou moeten bestrijden. Het gaat om een wet die het mogelijk maakt om vaker en langer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met jongeren. Een interessant experiment waarvan de uitkomst ook voor onze arbeidsmarkt relevant kan zijn. 


De wet houdt in dat het is toegestaan om met werknemers jonger dan 27 jaar vier tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten die, mits binnen een periode van vier jaar, ieder van rechtswege aflopen. Dit is een verruiming ten opzichte van de situatie zoals die geldt voor, laat ik maar zeggen, “niet-jeugdigen” (“ouderen” vindt ik in dit verband niet echt een passende term, u begrijpt, ik ben zelf ook geen 27 meer). Voor die categorie niet-jeugdigen geldt namelijk de hoofdregel, dat na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die in totaal langer heeft geduurd dan een periode van drie jaar, of een (reeks van een) drietal overeenkomsten voor bepaalde tijd, de arbeidsovereenkomst automatisch wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze regel geldt ook op Curaçao voor alle werknemers. Op Curaçao wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen jeugdige en niet-jeugdige werknemers.


De Nederlandse wet was bedoeld om de arbeidsmarktpositie van jongeren te verbeteren. De achterliggende gedachte is dat de wet ertoe zou bijdragen dat jongeren tijdens de economische crisis langer aan het werk gehouden worden door het tijdelijk mogelijk te maken dat vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Met name in bepaalde sectoren (zoals de bouw) zou dat een gunstig effect opleveren voor de werkgelegenheid. Aan de andere kant biedt de wet werkgevers de mogelijkheid om in economisch ongunstige tijden voor meer flexibiliteit in het personeelsbestand te kiezen. Een win-win situatie dus voor zowel werkgevers als werknemers.


Er werd overigens geen definitieve wijziging van het ontslagrecht beoogd; Het betreft een tijdelijke maatregel die geldt tot 1 januari 2012. Dit wordt de “sunset” bepaling genoemd: op 1 januari 2012 zal automatisch de zon ondergaan voor deze regeling. Als echter blijkt dat de maatregel effectief is, zal de wetgever kunnen besluiten tot een verlenging tot uiterlijk 1 januari 2014. Door een kamerlid werd de maatregel in dat geval – als de maatregel zeer effectief blijkt te zijn – een “killerapplicatie” genoemd. Overigens was het op dat moment bepaald niet duidelijk of de maatregel inderdaad effectief zou (kunnen) zijn. Er bestond (en bestaat) namelijk nog steeds veel discussie over de vraag of een versoepeling van het ontslagrecht een positief effect heeft op een vergroting van de werkgelegenheid. Maar: “Baat het niet dan schaadt het niet”, zo werd door de verantwoordelijke Minister destijds aangevoerd.


We leven inmiddels eind oktober 2011, de “sunset” (1 januari 2012) nadert en nog steeds staat niet vast of de ingevoerde flexibilisering voor jeugdige arbeidskrachten inderdaad een “killerapplicatie” is die heeft bijgedragen aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Nederland.


Wat betekent dit alles nu voor Curaçao? In Curaçao was volgens de cijfers over het jaar 2009 sprake van een jeugdwerkloosheid van 24,7 %. Dit betekent grofweg dat 1 op de 4 jongeren in Curaçao werkloos is. Recentere cijfers zijn helaas niet bekend maar mogelijk is de jeugdwerkloosheid toegenomen als gevolg van de wereldwijde economische crisis. Curaçao kent dus een hoge jeugdwerkloosheid, vergelijkbaar met de cijfers uit Zuid-Europa waar nu zo veel ophef over is. Daarom is de uitkomst van het Nederlandse experiment ook voor onze arbeidsmarkt - waar een vergelijkbaar stelsel van ontslagrecht geldt als in Nederland - van belang. En misschien hoeven we die uitkomst van het Nederlandse experiment helemaal niet af te wachten en zou een (al dan niet tijdelijke) flexibilisering van de arbeidsrelatie voor jongeren op Curaçao nu reeds doorgevoerd kunnen worden. Immers: “baat het niet dan schaadt het niet”, ofwel: “Nos no tin nada di pèrdè”!

Filed under: Dispute ResolutionLabor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.