Legal Blog

Saturday, April 05, 2014

Kwartetten

Bier na wijn geeft venijn

Van advocaten wordt verwacht dat zij hun vakkennis op peil houden. Dit betekent dat zij vaak in het weekend (in plaats van bijvoorbeeld een goed boek lezen of een potje kwartetten met de kinderen) een stapel vakliteratuur en jurisprudentie doorakkeren. Voor arbeidsrecht-advocaten is dit echter bepaald geen straf. Oordeelt u zelf. 

Kent u het tv-programma Undercover Boss? In dat reality-programma begeeft een directeur van een bedrijf zich een tijdje op de werkvloer om er achter te komen wat er daadwerkelijk speelt. In een recente uitspraak van de Nederlandse kantonrechter werd een ‘floormanager’ van een skatehop van de ene op de andere dag ontslagen na een ‘incognito’ bezoek van een directeur van het Duitse hoofdkantoor. De floormanager had keine Ahnung wat hij fout had gedaan. Later werd duidelijk dat er volgens een nieuwe strategie van het hoofdkantoor hogere eisen worden gesteld aan floormanagers. Dit was niet van tevoren gecommuniceerd. De floormanager, 9 jaar in dienst, zou “niet de juiste man op de juiste plaats” zijn. Er waren geen functioneringsverslagen waaruit dat zou blijken. De werkgever was niet op de zitting verschenen om het disfunctioneren nader toe te lichten. U raadt het reeds, deze ‘undercover boss’ moest een fikse vergoeding betalen (voor de kenners: gebaseerd op Correctiefactor C=3 wat op ernstige verwijtbaarheid van de werkgever duidt). 

Een HEMA-cassiere werd onlangs ontslagen vanwege klantonvriendelijk gedrag. De medewerkster had een klant namelijk “takkewijf” genoemd. Zij was in jaarlijkse functioneringsgesprekken en ook tussentijds aangesproken op klantonvriendelijk gedrag. Als verweer voerde zij aan dat zij als gevolg van neuropsychologische problemen sneller prikkelbaar en vermoeid was. Maar volgens de rechter leverde het voorval, in combinatie met de voorgeschiedenis, in beginsel voldoende grond op voor een ontslag op staande voet. Alleen zou het in dit geval toch een te zware maatregel zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de medewerkster (anciënniteit, kostwinnerschap, medische beperkingen en leeftijd en slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt). Het ontslag op staande voet hield geen stand maar de arbeidsovereenkomst werd wel ontbonden zonder toekenning van een ontslagvergoeding nu van HEMA niet verwacht kon worden dat zij een werkneemster die haar klanten onvriendelijk behandelt in dienst houdt. Prikkelbaar of niet, dergelijk gedrag is natuurlijk niet Echt HEMA. 

In een Arubaanse ontslagzaak werd een ‘bartender’ na 19 jaar trouwe dienst op staande voet ontslagen omdat hij juist tè vriendelijk voor klanten was. Hij nam het namelijk wat minder nauw met de regels zoals die gelden rondom het happy hour en liet vaste klanten een drankje bestellen waarbij het tweede, gratis drankje niet onmiddellijk werd aangeboden maar tijdelijk in (koele) bewaring werd gehouden, desnoods totdat het happy hour voorbij was. Ook bereidde de bartender cocktails met sterke drank van een duurder merk, in strijd met de geldende happy hour regels. Een ontslag op staande voet ging echter te ver. De bartender kon volgens de rechter slechts verweten worden dat hij, ten nadele van zijn werkgever, veel te klantvriendelijk was en dat hij dat ook heeft volgehouden nadat hem duidelijk was gemaakt dat niet meer te doen. Dat rechtvaardigt echter geen ontslag op staande voet. 

Dan nog in de serie ‘ontslag’ de kaart ‘alcoholmisbruik’. Een sommelier van een sterrenrestaurant bij een niet bij naam te noemen groot hotel aan de Amstel werd na 30 jaar trouwe dienst op staande voet ontslagen wegens het gebruik van alcohol tijdens het werk. De sommelier was al een keer gewaarschuwd. Het ontslag op staande voet hield echter geen stand. Vast stond dat de sommelier een slok rode wijn had genomen (en doorgeslikt) en ook een slok rode wijn aan een collega had aangeboden (welke wijn het betrof is overigens niet bekend) en dat dit in strijd was met de huisregels. Maar deze huisregels werden niet consequent toegepast. De leidinggevende had namelijk op de bewuste avond een biertje aangeboden aan het personeel om hen te bedanken voor het harde werk, heeft met het personeel geproost en hen daarna weer aan het werk gezet. Dat biertje kwam de werkgever duur te staan. Wijn na bier geeft plezier, bier na wijn geeft venijn.

Kwartet! 

Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.