Legal Blog

Friday, March 14, 2014

Prospectusplicht en -aansprakelijkheid

Nederland, BES, Curaçao en St. Maarten

In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde Masterclass Financieel recht heeft Karel Frielink als docent een bijdrage geleverd onder de titel "Prospectusplicht en -aansprakelijkheid".

Het onderwerp prospectusaansprakelijkheid laat zich vanuit verschillende gezichtspunten belichten. Hier worden genoemd: (i) het nationale aansprakelijkheidsrecht van Nederland, Curaçao en St. Maarten, en de BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba), (ii) het internationale privaatrecht van de genoemde landen en (iii) internationale bevoegdheidsvragen. De eerste twee onderwerpen staan centraal, met her en der een zijstapje. Uitgangspunt is een NV die aandelen uitgeeft aan het publiek (de uitgevende instelling), hoewel een prospectus niet alleen in geval van een emissie verplicht is gesteld.

Voordat deze onderwerpen aan de orde komen wordt eerst stilgestaan bij de prospectusplicht in Nederland, Curaçao en St. Maarten, en de BES-eilanden. De onderlinge verschillen zijn namelijk groot.

De tekst van de bijdrage komt in een part venster tevoorschijn door hier te klikken.

Filed under: Finance by Karel Frielink.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.