Legal Blog

Wednesday, July 06, 2011

Werknemer overtreedt relatiebeding via LinkedIn

Werknemer overtreedt relatiebeding via LinkedIn
 
Vroeger stond op het bureau van iedere advocaat een dikke rolodex of kaartenbak met daarin de contactgegevens van cliёnten, advocaten, deurwaarders en andere belangrijke relaties. Het netwerken gebeurde tijdens borrels, congressen en sociale gelegenheden. Vandaag de dag staan alle belangrijke contactgegevens opgeslagen in de contacts folder in outlook (overal en altijd via de blackberry toegankelijk) en lijkt het bijhouden van social media networks zoals LinkedIn, Hyves, Plaxo, Facebook en Twitter een must voor iedere ondernemer.

Uit een recent (Nederlands) kort geding vonnis blijkt dat ook rechters met hun tijd mee gaan. Vorige maand oordeelde de kort geding rechter dat het benaderen van relaties via het sociale media netwerk LinkedIn in strijd was met een overeengekomen relatiebeding.

Een relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst contact te onderhouden met relaties van de werkgever. De reikwijdte van het beding verschilt: soms mag de werknemer de relaties van de voormalige werkgever niet actief benaderen of werven, soms is ieder contact met die relaties zelfs verboden. In de praktijk ontstaat wel eens discussie over de vraag wie precies een relatie van de werkgever is. Bij een zeer uitgebreid klantenbestand van de werkgever wordt dan vaak een lijst gemaakt met kernklanten die onder de werking van het relatiebeding vallen.

In de genoemde uitspraak was een ruim relatiebeding overeengekomen; Het was de werknemer verboden om "als particulier, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van een derde of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben of te onderhouden, een en ander in de ruimste zin des woords" met een vijftal specifiek met naam genoemde relaties. Op overtreding van het verbod stond een boete van EUR 10.000 per overtreding en EUR 1.000 per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Toen de werkgever op een gegeven moment inlogde op zijn LinkedIn-profiel, zag hij de melding dat de werknemer “is now connected to” een relatie van de werkgever die de werknemer nou juist niet mocht benaderen. De rechter oordeelde dat de werknemer het relatiebeding had overtreden door op LinkedIn contact te hebben met een ‘verboden’ relatie. De werknemer moest de werkgever dan ook een fikse boete betalen van EUR 20.000.

Op zich is het niet zo bijzonder dat het onderhouden van contacten via LinkedIn onder de werking van een relatiebeding valt. Het maakt immers in principe niet uit op welke wijze het verboden contact tot stand komt, in persoon, via telefoon, email of internet. Niet ieder contact via een social media network zal echter onder de werking van het relatiebeding vallen. Denk bijvoorbeeld aan het (automatisch) versturen van een profiel-update aan LinkedIn connections die al bestonden voordat de arbeidsrelatie eindigde. Of in een concreet geval daadwerkelijk sprake is van overtreding van een relatiebeding hangt af van de formulering van het relatiebeding en de overige omstandigheden van het geval. In dit geval ging het om een werknemer die al twee keer eerder in de fout was gegaan (en daarvoor een boete had verbeurd) en vervolgens actief uitdrukkelijk ‘verboden’ relaties via LinkedIn ging benaderen met het verzoek om ‘connected’ te worden. Dat ging de rechter kennelijk te ver, hetgeen de werknemer uiteindelijk duur kwam te staan.

We leven in een netwerkmaatschappij waar iedereen met iedereen in verbinding lijkt te staan. Met de opkomst van het fenomeen social media networks (die zowel zakelijk als privé gebruikt worden) is het dan ook goed om te realiseren dat een werknemer die gebonden is aan een relatiebeding in beginsel ook via LinkedIn geen relaties mag benaderen. Zelfs het onderhouden van contacten met die relaties kan onder omstandigheden verboden zijn.

P.S. deze column zal ook worden geplaatst op onze weblog en daardoor automatisch op Facebook en van daaruit worden getwitterd.

Filed under: Dispute ResolutionLabor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

 


Commenting is not available in this weblog entry.