Legal Blog

Tuesday, May 27, 2014

Conflicten rondom de onderneming (4)

Stel dat u als minderheidsaandeelhouder betrokken bent bij een NV of BV en dat het bestuur van de vennootschap zich schuldig maakt aan wanbeleid: de administratie is niet op orde, het bestuur gaat steeds verplichtingen aan die de vennootschap niet (behoorlijk) kan nakomen en de jaarrekening wordt niet of steeds te laat opgesteld. De aandeelhouders met de meerderheid van de aandelen voelen er niet veel voor om maatregelen te treffen tegen de zittende bestuurders door deze bijvoorbeeld te ontslaan. Misschien zitten zij zelf in het bestuur van de vennootschap, waardoor het niet voor de hand ligt dat zij zichzelf zullen ontslaan. 

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.