Legal Blog

Sunday, March 08, 2015

De parallel debt in Curacao

Sinds 1 januari 2012 bepaalt het nieuwe lid 3 van art. 231 van Boek 3 van het Curaçaose Burgerlijk Wetboek dat een vordering waarvoor pand of hypotheek wordt gegeven, kan toekomen aan een ander dan de pand- of hypotheekhouder. In dit artikel gaat schrijfster in op de vraag of, na de invoering van deze bepaling, een parallel debt-constructie achterwege kan blijven wanneer Curaçaose zekerheidsrechten aan een zekerheidsagent worden verstrekt die namens een syndicaat van banken als zekerheidsnemer optreedt.

Read more Filed under: Finance by Maike Bergervoet.