Legal Blog

Thursday, June 18, 2015

Hoge Raad zet de toon, ook voor de nieuwe BRNC

In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwe BRNC en een recente uitspraak van de Hoge Raad die betrekking heeft op naar Curaçao verhuisde Nederlandse vennootschappen. De nieuwe BRNC zal een onderlinge overlegprocedure bevatten, indien er sprake is van een dubbele vestigingsplaats.Verhuizingen naar Curaçao blijven mogelijk, maar dienen zorgvuldig te worden gepland. 

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.