Legal Blog

Thursday, June 18, 2015

Wij zoeken een ambitieuze advocaat - stagiaire voor onze algemene praktijk!

Wij zoeken een ambitieuze advocaat - stagiaire voor onze algemene praktijk!

Read more Filed under: Uncategorized by Maike Bergervoet.

 

Thursday, June 18, 2015

Hoge Raad zet de toon, ook voor de nieuwe BRNC

In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwe BRNC en een recente uitspraak van de Hoge Raad die betrekking heeft op naar Curaçao verhuisde Nederlandse vennootschappen. De nieuwe BRNC zal een onderlinge overlegprocedure bevatten, indien er sprake is van een dubbele vestigingsplaats.Verhuizingen naar Curaçao blijven mogelijk, maar dienen zorgvuldig te worden gepland. 

Read more Filed under: Tax by Jeroen Starreveld.

 

Wednesday, June 17, 2015

Presentation on the practical use of a Curaçao Segregated Trust Company

The Spigt Dutch Caribbean presentation in Bogata / Colombia on the practical use of a Curaçao Segregated Trust Company

Read more Filed under: Legal and Tax Solutions by Jeroen Starreveld.

 

Wednesday, June 17, 2015

The Curaçao Segregated Trust Company

A Curaçao Segregated Trust Company is a company that has the ability to create one or more trust cells with assets and liabilities that are legally segregated from the assets and liabilities of other trust cells and the STC itself. As a result, profits and losses of one trust cell have no impact on the other trust cells. The STC is a single legal entity and the creation of a segregated trust cell does not create, in respect of the trust cell, a legal person separate from the company. In this article the practical use of a Segregated Trust Company is described. 

Read more Filed under: Legal and Tax Solutions by Maike Bergervoet.

 

Sunday, March 08, 2015

De parallel debt in Curacao

Sinds 1 januari 2012 bepaalt het nieuwe lid 3 van art. 231 van Boek 3 van het Curaçaose Burgerlijk Wetboek dat een vordering waarvoor pand of hypotheek wordt gegeven, kan toekomen aan een ander dan de pand- of hypotheekhouder. In dit artikel gaat schrijfster in op de vraag of, na de invoering van deze bepaling, een parallel debt-constructie achterwege kan blijven wanneer Curaçaose zekerheidsrechten aan een zekerheidsagent worden verstrekt die namens een syndicaat van banken als zekerheidsnemer optreedt.

Read more Filed under: Finance by Maike Bergervoet.

 

Friday, March 06, 2015

Nederlandse kansspelautoriteit richt vizier (ook) op Curaçao

Onlangs verspreidde de Raad van Bestuur van de NederlandseKansspelautoriteit een factsheet getiteld Informatie voor ondernemingen diediensten verlenen aan aanbieders van illegale kansspelen. Daarin geeft de raad adviezen en een algemene waarschuwing aan trustkantoren, ook trustkantoren die buiten Nederland zijn gevestigd. In het artikel wordt nader ingegaan op de mogelijke gevolgen voor trustkantoren op Curaçao.

Read more Filed under: Dispute Resolution by Herman Ruiter.

 

Thursday, August 21, 2014

Masterclass Arbeidsrecht voor de HR professional

Spigt Dutch Caribbean organiseert een Masterclass Arbeidsrecht voor de HR professional waarin belangrijke arbeidsrechtelijke vraagstukken en actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden behandeld. De data: 11 en 18 september 2014 en 2 oktober 2014.

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, August 19, 2014

Take your kid to work day

Toen ik een jaar of 10 was heeft mijn vader ons eens op een zondagmiddag meegenomen naar zijn werk, een ziekenhuis. Waarschijnlijk in de hoop om onze interesse te wekken voor zijn vakgebied. Terwijl mijn zus en een vriendinnetje in de operatiekamer een boeiend college kregen over de werking van de hart-longmachine, besloot ik in een opwelling om een gezellige boodschap voor mijn vader en zijn collega’s op het whiteboard te schrijven. Toen echter bleek dat ik het operatieschema voor de volgende dag had uitgewist, werd mijn vader daar niet vrolijk van. Dat was de eerste en tevens laatste keer van het ‘take your kid to work’-experiment en met mijn aspiraties voor het medische vakgebied is het nooit meer wat geworden. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Monday, August 04, 2014

Diefstal van een leaseauto

We doen allemaal wel eens domme dingen. Ook met zaken die door een werkgever aan een werknemer ter beschikking worden gesteld kunnen ongelukken gebeuren. Ik heb eens per ongeluk een blackberry in een kan ijswater laten vallen. Meerdere collega’s hebben in het verleden hun smartphones in de toiletpot zien verdwijnen. Hoe zit het met een auto van de zaak? Wie draait er op voor de schade als de werknemer schade veroorzaakt? 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Wednesday, July 23, 2014

Central Bank released Policy Memorandum Segregated Trust Company

On 1 January 2012 as far as Curaçao is concerned and 1 April 2014 as far as Sint Maarten is concerned, new legislation entered into force according to which it is possible to set up a trust (a Curaçao Trust or a Sint Maarten Trust) similar to the trust in Anglo-Saxon common law jurisdictions. Such a Trust can be used for different purposes, including a Segregated Trust Company (a.k.a. protected cell company).

Read more Filed under: Finance by Maike Bergervoet.

 

Tuesday, July 22, 2014

Vakantierechten

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Maar hoe zit het ook alweer met de arbeidsrechtelijke regels over vakantierechten? De wet bepaalt dat de werknemer voor ieder jaar dat hij onafgebroken werkzaam is geweest, aanspraak heeft op vakantie gedurende minimaal driemaal het bedongen aantal werkdagen per week met behoud van het loon dat hij tijdens zijn vakantie met werken zou hebben verdiend. Dit betekent dat een werknemer die fulltime werkt, recht heeft op minimaal 15 vakantiedagen per jaar. Dit zijn de zogenaamde ‘wettelijke’ vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst of een cao kan afgesproken worden dat de werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Deze extra vakantiedagen worden ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen genoemd. 

 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, July 01, 2014

Conflicten rondom de onderneming (5)

Regelmatig wordt er in bladen gepubliceerd over het onderwerp aansprakelijkheid van bestuurders van NV‘s en BV’s. In dit laatste artikel over conflicten rondom de onderneming zal ik daarom kort ingaan op de “basics” daarvan, om vervolgens aandacht te besteden aan een recente uitspraak van de Hoge Raad die de gemoederen van juristen heeft beziggehouden. Het betrof de vraag of de bestuurders van een makelaarskantoor, persoonlijk aansprakelijk konden worden gesteld voor de sloop, op last van de overheid, van een villa gekocht door kopers die door de bestuurders zijn begeleid bij de koop.

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.

 

Wednesday, June 11, 2014

Duurzame en flexibele arbeid

Op 21 en 22 mei 2014 vond de 18e Handelsmissie van InterExpo plaats in Sint Maarten onder de titel ‘Connecting sustainable businesses from the Kingdom of the Netherlands and the Caribbean region’. De deelnemers kwamen in hoofdzaak uit Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. Er werd vanuit verschillende invalshoeken gesproken en gedebatteerd over zakendoen in en met het Caribisch deel van het Koninkrijk en het thema duurzaamheid. 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.

 

Tuesday, June 10, 2014

De renteswap

Er waren tijden dat je als ondernemer een langlopende lening kon afsluiten tegen een (relatief) lage vaste rente. Maar de tijden zijn veranderd. Leningen worden voor kortere periodes afgesloten en hebben veelal een variabele rente. Dat de rente variabel is betekent dat die kan stijgen, waardoor voor de ondernemer de kosten van de lening ook toenemen. Het risico dat de rente stijgt, kun je afdekken door een renteswap te kopen. Maar daaraan zijn risico's verbonden.

Read more Filed under: Finance by Karel Frielink.

 

Tuesday, May 27, 2014

Conflicten rondom de onderneming (4)

Stel dat u als minderheidsaandeelhouder betrokken bent bij een NV of BV en dat het bestuur van de vennootschap zich schuldig maakt aan wanbeleid: de administratie is niet op orde, het bestuur gaat steeds verplichtingen aan die de vennootschap niet (behoorlijk) kan nakomen en de jaarrekening wordt niet of steeds te laat opgesteld. De aandeelhouders met de meerderheid van de aandelen voelen er niet veel voor om maatregelen te treffen tegen de zittende bestuurders door deze bijvoorbeeld te ontslaan. Misschien zitten zij zelf in het bestuur van de vennootschap, waardoor het niet voor de hand ligt dat zij zichzelf zullen ontslaan. 

Read more Filed under: Corporate by Reno Saleh.