Legal Blog

Tuesday, July 22, 2014

Vakantierechten

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Maar hoe zit het ook alweer met de arbeidsrechtelijke regels over vakantierechten? De wet bepaalt dat de werknemer voor ieder jaar dat hij onafgebroken werkzaam is geweest, aanspraak heeft op vakantie gedurende minimaal driemaal het bedongen aantal werkdagen per week met behoud van het loon dat hij tijdens zijn vakantie met werken zou hebben verdiend. Dit betekent dat een werknemer die fulltime werkt, recht heeft op minimaal 15 vakantiedagen per jaar. Dit zijn de zogenaamde ‘wettelijke’ vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst of een cao kan afgesproken worden dat de werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Deze extra vakantiedagen worden ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen genoemd. 

 

Read more Filed under: Labor Law by Annemarijke Bach Kolling.