Nieuws

Thursday, January 26, 2012

Aanschrijving inkeerregeling 7 april 2011

In deze Aanschrijving kondigt de Minister van Financiën aan dat de inkeerregeling zoals deze zal worden opgenomen in het Belastingvoorzieningen 2011 ook geldt indien voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling een beroep wordt gedaan op de nieuwe inkeerregeling. Opmerkelijk, aangezien de nieuwe inkeerregeling op 7 april 2011 geheel nog niet bekend is!

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (21) Comments