Nieuws

Tuesday, January 31, 2012

Inkeren voor inkomsten uit legale en illegale bronnen; de gevolgen en verschillen

In dit artikel wordt beschreven wat de verschillen zijn indien wordt ingekeerd voor inkomsten uit legale en illegale bronnen. Een (terechte) wereld van verschil. Van zeer groot belang is of de Inspectie der Belastingen op basis van de aangeleverde gegevens kan vaststellen of het legaal of illegaal is.

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (171) Comments

 

Friday, January 27, 2012

Discussie over navorderingstermijn bij inkeer

In dit artikel geeft Faroe Metry in het Antilliaans Dagblad aan dat er discussie kan ontstaan over de lengte van de navorderingstermijn bij inkeer. Bij Amendement is de beperking van de termijn tot 5 jaar komen te vervallen met als gevolg dat de reguliere navorderingstermijnen geldt. Maar geldt de navorderingstermijn ook voor de winstbelasting of gelden hiervoor de regels van de naheffingstermijn? Op dit punt is zeker helderheid noodzakelijk.

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (24) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

Verduidelijking inkeerregeling

In een nieuwe Aanschrijving en Beleidsregels een verduidelijking van de nieuwe inkeerregeling. Dit mede naar aanleiding van (terechte) kritiek van de Gouverneur. Op 12 januari 2012 volgt vervolgens nog een Verduidelijking op de Beleidsregels en de Aanschrijving. Conclusie: strafvervolging zal bij een inkeer niet worden ingesteld, alleen indien de inkeer ziet op inkomsten uit legale bronnen.

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (25) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

Inkeerregeling fiscus Curacao voor één jaar geldig

In dit artikel wordt onder andere ingegaan op de mogelijke pakkans. Terecht wordt opgemerkt dat de pakkans zal groeien als gevolg van strengere controles nationaal en internationaal. Het artikel is geschreven door een verslaggever van de Amigoe.

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (19775) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

De nieuwe inkeerregeling, heffing bij de vennootschap en de aandeelhouders!

In dit artikel worden de gewenste gevolgen beschreven indien inkomsten uit legale bronnen zijn opgekomen bij een vennootschap, maar de aandeelhouder(s) over het verzwegen vermogen beschikte(n).

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

Inkeren of negeren?

In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwe inkeerregeling en de vraag of de Aanschrijving van 7 april 2011 correct is. Let op de regeling is later nog gewijzigd.

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (0) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

Inkeer in Nederland; de SPF als doelwit

In dit artikel wordt ingegaan op een aankondiging in Nederland ten aanzien van de SPF en de mogelijkheid om in te keren voor het vermogen in de SPF.

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (22) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

Jacht op zwart geld door VS en Nederland

Een artikel over de recente jacht van de VS en Nederland op zwart geld.

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (10) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

Inkeren op Curacao, Aruba, de BES eilanden en Nederland; een vergelijking.

Een vergelijking tussen de inkeerregelingen binnen het Koninkrijk. 

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (20) Comments

 

Thursday, January 26, 2012

Aanschrijving inkeerregeling 7 april 2011

In deze Aanschrijving kondigt de Minister van Financiën aan dat de inkeerregeling zoals deze zal worden opgenomen in het Belastingvoorzieningen 2011 ook geldt indien voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling een beroep wordt gedaan op de nieuwe inkeerregeling. Opmerkelijk, aangezien de nieuwe inkeerregeling op 7 april 2011 geheel nog niet bekend is!

Read more Filed under: by Jeroen Starreveld. (21) Comments