eng|nl

BELASTINGRECHT

 

Binnen het belastingrecht op Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden richten de advocaten en fiscalisten van Spigt Dutch Caribbean zich in het bijzonder op:

i) fiscale procesvoering en geschillen met de Ontvanger of Stichting BAB, 

ii) advisering lokale (familie)ondernemingen, 

iii) privacy & asset protection voor individuen en ondernemingen en 

iv) investeringen in of via de Dutch Caribbean.

Fiscale procesvoering en invorderingsgeschillen

De basis van fiscale procesvoering en invorderingsgeschillen ligt altijd in het reguliere belastingrecht, bijvoorbeeld een naheffingsaanslag omzetbelasting inclusief boete naar aanleiding van een onderzoek door de Stichting BAB. Spigt Dutch Caribbean beschikt over de noodzakelijke kennis van het formele belastingrecht. Naheffingsaanslagen, boetes, inkeren, indienen van bezwaar en beroep, verzet tegen dwangschriften of informatie uitwisselingsverzoeken; de advocaten en fiscalisten van Spigt Dutch Caribbean weten wat te doen. Een buitengerechtelijke oplossing is vaak wenselijk, maar indien dit niet mogelijk is kan een bezwaar, beroep of verzet u alsnog een uitweg bieden. 

Advisering lokale (familie)ondernemingen

Spigt Dutch Caribbean adviseert over de nationale en internationale aspecten van uw (familie)onderneming. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de onderneming, maar ook aan de effecten die uw beslissingen mogelijk hebben voor u als aandeelhouder, uw medeaandeelhouders of eventuele nazaten. Spigt Dutch Caribbean adviseert niet alleen fiscaal, maar begeleidt tevens de implementatie van adviezen. Creatieve oplossingen binnen de mogelijkheden die de fiscale en civiele wetgeving u biedt. 

Privacy & asset protection voor individuen en ondernemingen

De bescherming en het behoud van vermogen is van groot belang. De Dutch Caribbean bieden een palet aan mogelijkheden en oplossingen. Een Stichting Particulier Fonds op Curaçao of Bonaire? Een trust, een commanditaire vennootschap of een coöperatie? Wat zijn de verschillen en voordelen? Uw doel is van belang voor het bepalen van de ideale oplossing. Privacy & asset protection oplossingen vinden vaak hun oorsprong in het civiele recht. De weg ernaar toe vergt fiscale begeleiding. Spigt Dutch Caribbean begeleidt u graag. 

Investeringen in of via de Dutch Caribbean

Spigt Dutch Caribbean bouwt bij voorkeur vanaf het begin van of voorafgaand aan uw investering aan een structuur die gericht is op de toekomst, zodat latere aanpassingen zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. Zowel voor investeringen in alsook via de Dutch Caribbean geldt dat voorafgaande instemming van de belastingdienst tot de mogelijkheden behoort. Zekerheid kan worden verkregen voor houdster-, vrijgestelde-, transparante -, e-zone vennootschappen en tax holidays voor kwalificerende projecten. Spigt Dutch Caribbean beschikt over een groot netwerk: binnen de overheden, fiscale autoriteiten, notarissen, trustkantoren, buitenlandse fiscalisten, advocaten en banken om de structurering van uw investering succesvol te laten verlopen.