eng|nl

FINANCIEEL RECHT

 

Spigt Dutch Caribbean adviseert de grotere partijen op de financiële markten, procedeert voor hen en begeleidt financiële transacties.

Advies

Op het terrein van het financieel recht adviseren wij onze cliënten over uiteenlopende financiële vraagstukken zoals het opzetten, structureren en regelen van vergunningsaspecten van fondsen, waaronder private beleggingsfondsen, parapluiefondsen, vastgoedfondsen, mutual funds en hedge funds. Ook adviseren wij over exitstrategieën, zowel onderhands als via de beurs en over meldplichten en toezichtkwesties en ondersteunen wij onze cliënten met het opzetten van compliancesystemen en procedures.

Onze lokale en internationale cliënten adviseren wij veelvuldig over complexe financiële transacties en de fiscale aspecten hiervan. Fiscale overwegingen spelen vaak een belangrijke rol bij de structurering van (hedge) fondsen. Onze belastingadviseurs verschaffen hier graag inzicht in vanuit hun jarenlange ervaring met uiteenlopende internationale fiscaalgedreven strategieën en transacties.

Transacties

Onze advocaten hebben een ruime ervaring met uiteenlopende financiële transacties en wij geven veelvuldig legal opinions af die betrekking hebben op private equity, durfkapitaal, hedge en investeringsfondsen, ondernemingsfinanciering, projectfinanciering, beursnoteringen en onderhandse plaatsingen. Daarnaast houden wij ons bezig met gestructureerde financiële transacties, zoals collateralized debt obligations, credit-linked notes, note issuance programmes, securitizations en acquisitions en hebben wij ervaring met zekerheidsdocumentatie, scheepsfinancieringen, vliegtuigfinancieringen, groepsfinancieringen en converteerbare leningen.

Track record

Financiële transacties dragen meestal een vertrouwelijk karakter. Daarom kunnen wij geen cliënten of transacties bij naam noemen. Voorbeelden van transacties waarbij wij regelmatig betrokken zijn:

  • Opstellen van documentatie en afgeven van legal opinions voor het leasen van vracht- en passagiersvliegtuigen met de bijbehorende financiering
  • Opstellen van documentatie en het afgeven van legal opinions in verband met scheepsfinancieringen
  • Opzetten of naar het buitenland verplaatsen van beleggingsfondsen en het adviseren van beleggingsinstellingen en administrateurs over de toezichtwetgeving, het opstellen van prospectussen en waar mogelijk, aanvragen van een vrijstelling onder deze toezichtwetgeving
  • Adviseren over en opstellen van (zekerheids)documentatie voor concernfinancieringen
  • Adviseren van banken, verzekeringsmaatschappijen en niet-bancaire instellingen op uiteenlopende gebieden, zoals het ondernemingsrecht, vestiging en uitwinning van zekerheidsrechten, insolventierecht en alle toezichtregelgeving
  • Betrokkenheid bij grote internationale herfinancieringen voor (syndicaten van) banken
  • Adviseren en opstellen van financieringsdocumenten voor grote hotelprojecten in de Nederlandse Cariben (real estate finance)
  • Adviseren over beleggingen, beleggingsproducten en kapitaalmarkttransacties, waaronder ISDA transacties (International Swaps and Derivatives Association)
  • Adviseren van banken en verzekeringsmaatschappijen over toezichtwetgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op het gebied van compliance, risicomanagement en corporate governance

Geschillenbeslechting

In opdracht van onze cliënten behandelen wij complexe effectengeschillen, waaronder prospectusaansprakelijkheid, collectieve acties en geschillen over beheer van beleggingsfondsen en vermogensbeheer.