eng|nl

GESCHILLENBESLECHTING

 

Spigt Dutch Caribbean is een ervaren troubleshooter. Soms aan de kant van de aanvallende partij, soms vanuit de verdediging. Wij treden op in nationale kwesties, maar ook met regelmaat in geschillen met een internationaal karakter. Onze cliënten zijn doorgaans ondernemingen, ondernemers, financiële instellingen en vermogende particulieren, die wij bijstaan in geschillen op vrijwel alle commerciële terreinen van het recht. 

Visie

Geschillenbeslechting zien wij ruimer dan procederen bij de gewone rechter. Het omvat ook het voeren van arbitrages en bindend-adviesprocedures, het assisteren bij en managen van (dreigende) geschillen en het voorbereiden en tot stand brengen van een schikking.

Afhankelijk van de aard van het geschil doen wij beroep op onze kantoorgenoten met expertise in het ondernemingsrecht, het financieel recht en het belastingrecht. In internationale kwesties werken wij nauw samen met de buitenlandse advocaten en fiscalisten van onze cliënten.

Track record

Geschillen liggen vaak gevoelig. Om die reden noemen we geen cliënten en zaken bij naam. Voorbeelden van geschillen waarin wij met regelmaat in optreden zijn:

 • Contractgeschillen
 • Arbeidsgeschillen
 • Overnamegeschillen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Belastinggeschillen
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Enqueteprocedures
 • Toezichtkwesties
 • Fraudegevallen
 • Vermogensbeheer
 • Uitwinning van zekerheden